ویدئو های بیشتر

AFARINESH SHowTime

SCANDALvideo

Scandal

    جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
friendsvideo

Friends

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
vikingsvideo

Vikings

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
how to get away from murdersvideo

How to get away with murder

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
westworldvideo

Westworld

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
Game of Thronesvideo

Game of Thrones Epic Tyrion speech during trial

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
Three Billboards Outside Ebbingvideo

Three Billboards Outside Ebbing , Missouri 2017

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

ویدئو های TED

ted - videosvideo

TED TALK – Dina Katabi

ted - videosvideo

TED TALK – Dan Gibson

ted - videosvideo

TED TALK – Kola Masha

ted - videosvideo

TED TALK – Gary Liu

ted - videosvideo

TED TALK – Jakob Magolan

ted - videosvideo

TED TALK – Steve Boyes

ted - videosvideo

TED TALK – Penny Chisholm

ted - videosvideo

TED TALK – Rodin Lyasoff

ted - videosvideo

TED TALK – Travis Rieder

ویدئو های آیلتس
5 (100%) 2 votes