آزمونهای تحلیلی آیلتس آفرینش

خانه آیلتس آفرینش پس از ۱۰ سال برگزاری مستمر آزمونهای آزمایشی IELTS، اینک به پشتوانه تجربیات عظیم خود، سری جدید آزمونهای تحلیلی IELTS خود را معرفی میکند. که در زیر به تفصیل به آن اشاره شده است:

آزمونهای تحلیلی چه تفاوتی با آزمونهای استاندارد دارد؟

آزمونهای تحلیلی آیلتس آفرینش در واقع همان شرایط آزمون استاندارد را دارند؛ شرایط آزمونها کاملاً مشابه با آزمونهای اصلی IELTS است و سؤالات آزمون کاملاً استاندارد و غیر تکراری است. تنها تفاوت آزمونهای استاندارد و تحلیلی، خدمات پس از آزمون منحصر به فرد آزمونهای تحلیلی میباشد!

آزمونهای تحلیلی را انتخاب کنم یا استاندارد؟

آزمونهای استاندارد: این نوع آزمون مناسب داوطلبانی است که میخواهند به سرعت خود را در شرایط استاندارد آزمون قرار داده و وضعیت خود را در ۴ مهارت پیش از آزمون اصلی مورد ارزیابی قرار دهند.

آزمونهای تحلیلی: این نوع آزمون مناسب داوطلبانی است که میخواهند علاوه بر مشخص شدن نمره مهارتهایشان در ۴ اسکیل آزمون، ارزیابی دقیقی از نقاط ضعف خود داشته باشند. به عنوان مثال داوطلبان بسیاری را میشناسیم که بارها در آزمونهای آزمایشی آفرینش شرکت کرده اند و نمره رایتینگ آنها در چند آزمون آزمایشی پی در پی، روند ثابتی را داشته است و هرچه تلاش کرده اند، نتوانسته اند نمره مهارت خود را تا حد ایده آل شان ارتقا دهند! چرا که با وجود تمام تلاشها و مطالعاتشان نمیدانند علت عدم رشد نمراتشان کجاست و ارزیابی صحیحی از نقاط ضعفشان ندارند. اینجاست که ممتحنین آفرینش تحلیل دقیقی از آزمون داوطلب انجام داده و با ارائه راهکارهای علمی و نمودارهای رشد، مسیر صحیح مطالعه را به داوطلبان نشان میدهدند.

وجوه تمایز آزمونهای تحلیلی آفرینش (جدید)

 • ielts mock test

  1ـ تحلیل آموزشی Speaking توسط ممتحن

  پس از آزمون مصاحبه، ممتحن بر اساس چک لیست آموزشی در یک فایل صوتی مجزای ۳ تا ۵ دقیقه ای به بررسی کامل و جامع عملکرد زبان آموز می پردازد و نقاط ضعف و قوت وی را در قالب تحلیل و توصیه های کاربردی بیان میکند. همچنین راهکارهایی مفید برای ارتقای مهارت اسپیکینگ شخص داوطلب ارائه میشود. لازم به ذکر است تمامی این بازخوردها بر اساس استانداردهای آزمونهای رسمی IELTS ارائه خواهد شد.

 • ielts mock test

  2- تحلیل آموزشی مصحح از Writing

  هر یک از داوطلبان ضمن دریافت بازخورهای نوشتاری، در یک فایل صوتی مجزا (۳ تا ۵ دقیقه)، توضیحات جامع تر ممتحن را در مورد عملکرد خود دریافت میکنند و با نقاط ضعف و قوت خود آشنا میشوند. همچنین از راهکارها، تحلیل و توصیه های کاربردی مصصح Writing برای ارتقای این مهارت بهره مند خواهند شد.

 • ielts mock test

  3ـ تحلیل آماری برگه Listening

  تحلیل آماری برگه Listening بر اساس نوع سوالات پاسخ داده شده و میزان سختی آنها، مقایسه داوطلب با دیگر شرکت کنندگان آزمون، به انضمام نمودار پیشرفت داوطلب

 • ielts mock test

  4ـ تحلیل آماری برگه Reading

  تحلیل آماری برگه Reading بر اساس نوع سوالات پاسخ داده شده و میزان سختی آنها، مقایسه داوطلب با دیگر شرکت کنندگان آزمون، به انضمام نمودار پیشرفت داوطلب

 • ielts mock test

  5ـ تصحیح برگه Writing توسط دو ممتحن

  تصحیح برگه Writing توسط دو ممتحن به صورت مجزا