یک نکته مفید برای پاسخ به سوالات Reading

0
410
IELTS Reading
IELTS Reading

یک نکته مفید برای پاسخ به سوالات Reading

در سوالات Heading matching و Matching information چنانچه دو کلمه از سوال در خط اول یک پاراگراف باشد به احتمال خیلی زیاد آن پاراگراف پاسخ سوال نیست . در بسیاری از موارد حتی استفاده از یک کلمه در سوال هم روشی برای گمراه کردن داوطلبین آزمون است .

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here