ویدیو آموزشی درباره خلاقیت در نقاشی روی دیوار و بازیهای کامپیوتری بخش دوم

0
33

در بخش دوم ویدیو، خلاقیت و نوآوری در نقاشی روی دیوار و بازیهای کامپیوتری را میبینیم.

اصلاً به عقیده شما نقاشی رو ی دیوار و یا بازیهای کامپیوتری جزو خلاقیت ها محسوب میشوند؟

ویدیو را تماشا کنید و تصمیم بگیرید!

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here