داغترین سوالات آیلتس اسپیکینگ این روزها

0
2514
ielts speaking

داغترین سوالات آیلتس اسپیکینگ این روزها

به سوال پارت دو ( تسک کارد) زیر دقت کنید. این از سوالاتی است که اکثر داوطلبان در مواجهه با آن، میگویند ایده ای ندارند! در حالی که با کمی تخیل و ایده پردازی، به راحتی می توان به آنها جواب داد.

Describe an occasion when you saw a lot of people smiling

: You should say

Where you were
who you were with
what has happened

And explain why you remember this occasion when people smiled

یک نمونه پاسخ با نمره ۹ به تسک کارد فوق!

پاسخی که می شنوید، در هر چهار فاکتور نمره دهی اسپیکینگ (روانی، تلفظ، واژگان و گرامر) نمره ۹ را کسب کرده است. البته باید توجه داشت که ما فقط به این پارت دو نمره داده‌ایم و در امتحان “تمامی عملکرد” شما در چهارده دقیقه و هر سه بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به تلفظ عالی و بی نقص، دایره واژگانی وسیع و پر اصطلاح، گرامر با دامنه وسیع دقت نمایید.
مکث هایی در fluency یا روان صحبت کردن وجود دارد که چون همگی مربوط به “محتوی” و نه گرامر و واژگان هستند، چیزی از نمره ۹ کسر نمیکنند.

فایل کمتر از سه دقیقه است و طبعاً، اگزمینر دقیقاً روی دو دقیقه داوطلب را متوقف نموده است که باز هم نمره‌ای از روانی پاسخ داوطلب نمی کاهد.

داغترین سوالات آیلتس اسپیکینگ این روزها
5 (100%) 1 vote

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی