تکنیک های آیلتس – شماره ۵

0
1159

به دیسترکتر ها در لیسنینگ توجه کنید

به مثال زیر توجه کنید:

: Speaker A

“Your reservation is for Wednesday the 25th of September, Sir”

: Speaker B

“Wednesday the 25th? But Wednesday is the 24th”

:Speaker A

“Ah, yes. That is my mistake. Your reservation is for Thursday the 25th of September”

قسمت لیسنینگ آزمون آیلتس شامل دیسترکترهایی است ک شمارا به اشتباه بیاندازند. دیسترکتر ها برای محک دقت شما در درک درست مطلب طراحی شده اند. در دیسترکتر ها معمولا گوینده موضوعی را تکرار میکند ، آن را عوض میکند و یا خودرا تصحیح میکند تا شما را به اشتباه بیاندازد.
بنابراین سعی کنید با دقت گوش دهید و در نظر داشته باشید که فرض اینکه اولین چیزی که میشنوید پاسخ درست است فرض نادرستی است.

تکنیک های آیلتس – شماره ۵
4 (80%) 3 votes

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی