ورود کاربران

داوطلب گرامی:


انتخاب زمان مصاحبه به عهده خود داوطلبان میباشد و قابل تغییر نیست توجه کنید که موسسه هیچگونه تغییری در این قسمت نمیتواند اعمال نماید، لذا در انتخاب ساعت و روز آزمون speaking نهایت دقت را بفرمایید.


انتقال یا حذف آزمون نهایتا تا ده روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون (تا دوشنبه هفته قبل از آزمون)مورد نظر امکان پذیر میباشد و داوطلب میبایست خودش از طریق پنل کاربری خود برای این عملیات اقدام نماید و تغییرات در این زمینه نیز از عهده موسسه خارج میباشد.


برای خرید چند مرحله آزمون و استفاده از تخفیف بایستی تیک های تاریخ های مورد نظر خود را زده و روی دکمه خرید دسته ای آزمونهای انتخاب شده کلیک کنید.


در صورت وجود هر گونه ابهام و سوالی قبل از تکمیل فرایند بین ساعات 8 الی 16 با شماره 26231092 تماس بگیرید.


توضیح: آزمون کتبی روز جمعه رأس ساعت 16:30 در شعبه جردن برگزار می گردد.
لیست آزمــــون ماک آفرینش
نوع سوال تاریخ برگزاری تاریخ Interview محل برگزاری ظرفیت ظرفیت مانده هزینه آزمون
نوع ۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ جردن ۳۰۰ ۲۶ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ جردن ۲۵۰ ۱۸ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ جردن ۲۵۰ ۳۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ جردن ۲۰۰ ۷۴ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ جردن ۲۰۰ ۴۷ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ جردن ۲۰۰ ۸۹ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ جردن ۲۵۰ ۵۸ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ جردن ۲۰۰ ۱۹۷ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ جردن ۲۰۰ ۱۹۷ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نوع ۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ جردن ۲۰۰ ۱۹۸ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام